Chemioterapia Dzienna

3-1.png

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Anna Bednarczyk – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
tel. 25 640 30 33

telefon

Dyżurka pielęgniarek

25 640 35 51

6.png

poronk@szpital.siedlce.pl

Specyfika Chemioterapii Dziennej

Ośrodek Siedleckiego Centrum Onkologii prowadzi leczenie pacjentów w ramach chemioterapii dziennej. Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy specjalistów i kierowani na salę chemioterapii dziennej gdzie mogą przyjąć leczenie w komfortowych warunkach  z wykorzystaniem wysokospecjalistycznych procedur  pod okiem wykwalifikowanych pracowników.

Na Chemioterapii Dziennej przyjmowani są chorzy, którzy w trakcie leczenia nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a konieczne do wykonania badania oraz podanie leków odbywa się w ciągu jednego dnia. 

 

W ramach chemioterapii dziennej stosujemy:

 

 • Chemioterapię w formie dożylnej w tym podaż leków za pomocą pomp elastomerowych stosowanych przez pacjenta w domu, domięśniowej, podskórnej lub doustnej;
 • Hormonoterapię;
 • Immunoterapię (z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych);
 • Leczenie celowane w postaci tabletek lub wlewów dożylnych;
 • Leki stosowane w ramach leczenia wspomaganego.

Zespół Chemioterapii Dziennej - Lekarze

 • dr hab.n.med. Lubomir Bodnar specjalista onkolog kliniczny
 • lek. Jolanta Piekart specjalista onkolog kliniczny
 • lek. Iwona Ptasiewicz specjalista onkolog kliniczny
 • lek. Anna Jastrzębska specjalista onkolog kliniczny
 • lek. Beata Nowicka-Paprocka specjalista onkolog kliniczny
 • lek. Marta Czeluścińska-Murawiec specjalista onkolog kliniczny
 • lek. Mateusz Żurowski specjalista onkolog kliniczny
 • lek. Katarzyna Czerko specjalista onkolog kliniczny

Zespół Chemioterapii Dziennej - Pielęgniarki

 • Grażyna Walerowska licencjat pielęgniarstwa
 • Małgorzata Łuczak mgr pielęgniarstwa
 • Justyna Szkopek licencjat pielęgniarstwa
 • Aneta Skóra mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego