• Poradnia Prehabilitacyjna

FAQ - często zadawane pytania

Przygotowując się do pobytu w oddziale pacjent powinien zabrać ze sobą:

  • wszystkie leki, jakie aktualnie przyjmuje (nie tylko związane z chorobą nowotworową). Jeśli jest to możliwe, leki powinny być w oryginalnych opakowaniach. Do prosimy dołączyć informację o tym, jak są one stosowane – także wtedy, gdy pacjent na co dzień wie i pamięta, jak je przyjmować. W przypadku stresu, zdenerwowania lub utrata przytomności pacjenta personel oddziału nie będzie mógł przekazać tych ważnych informacji lekarzowi.
  • całą dokumentację medyczną (m.in. karty informacyjne, wyniki badań, w tym oznaczenie grupy krwi, jeśli było wykonane w przeszłości)
  • jeśli pacjenta używa - okulary i/lub aparat słuchowy
  • przedmioty do higieny osobistej – pasta i szczoteczka do zębów, mydło, piżama, ręcznik, obuwie zamienne (klapki, kapcie bez śliskiej podeszwy)

W Siedleckim Centrum Onkologii, tak jak i w innych tego typu ośrodkach, nie praktykujemy obecności członków rodziny przy pacjencie tuż po operacji. Po zabiegu chory trafia na pierwszą dobę na salę pooperacyjną. Jest tam ciągle monitorowany przez wykwalifikowany personel – jest to 24 godzinny nadzór pielęgniarski. Obecność członka rodziny przy łóżku pacjenta w następnych dobach po operacji jest możliwa tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody ordynatora oddziału.

Na podstawie „zwykłego” badania krwi nie da się wykryć nowotworu ani ocenić ryzyka zachorowania. Wyjątki to:

  • Rak piersi: znane są mutacje genów predysponujące do zachorowania na raka tego gruczołu.
  • Rak jelita grubego. Inne nowotwory także mogą być w jakimś stopniu zależne od mutacji w innych genach, ale dokładnie nie wiadomo jeszcze, które są to geny, ani jakie mutacje są wywoływane.

W przypadku występowania nowotworów w bliskiej rodzinie - jako podejrzane o możliwość rodzinnego występowania uznaje się te, w których do zachorowania dochodzi przed 50. rokiem życia - najlepiej zwrócić się do najbliższej Poradni Genetyki Onkologicznej lub innej poradni, w której przyjmuje lekarz genetyk. Po zebraniu wywiadu o nowotworach w rodzinie można uzyskać wskazania do dalszych badań. W przypadku stwierdzenia podwyższonego ryzyka powinien być także przygotowany plan badań profilaktycznych.

Niestety SCO nie ma zakontraktowanych tego typu wizyt i nie są one możliwe. W takich przypadkach należy sięgać po pomoc np. lekarzy najbliższego hospicjum. Informacje dotyczące opieki domowej można uzyskać także w przychodniach rejonowych POZ.

Siedleckie hospicjum będącę częścią SP ZOZ znajduje się przy ul. J. Bema 22, tel: 25 632 74 63  

https://spzoz-siedlce.pl/plac%C3%B3wka/szpital-ul-bema-opieka-dlugoterminowa/

Należy pamiętać, że nie zawsze można wykryć nowotwór w jego początkowym stadium, które daje największą szansę na całkowite wyleczenie. Istnieje jednak kilka badań przesiewowych, których wykonywanie w danym okresie życia zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby.

Są to m.in.:

- kolonoskopia - badanie powinna mieć wykonane każda osoba, przynajmniej raz między 50 a 65 rokiem życia
- mammografia - każda kobieta między 50 a 69 rokiem życia powinna ją robić co 2 lata, ważne jest także samobadanie piersi,
- cytologia - badanie powinna wykonać każda kobieta w wieku 25-59 lat, która w okresie ostatnich 3 lat nie miała wykonywanej cytologii. W ramach profilaktyki warto zaszczepić się przeciwko zakażeniu wirusem HPV, który odpowiada za większość nowotworów szyjki macicy.

Chorzy na nowotwóry będący w trakcie leczenie nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Choć w wielu przypadkach niemożliwe będzie uprawianie sportu wyczynowego, to aktywność fizyczna w trakcie terapii jest wręcz pożądana. Stopień i rodzaj wysiłku musi być skonsultowany z lekarzem prowadzącym.

Ćwiczenia, powinny cechować się niewielką intensywnością. Szczególnie zalecane są spacery, marsz, nordic walking, truchtowy bieg, jazda na rowerze, pływanie i ćwiczenia terapeutyczne rozciągające mięśnie takie jak joga i pilates.

To metoda leczenia nowotworów, która w zależności od rozpoznania i zaawansowania choroby będzie metodą leczenia radykalnego, uzupełniającego bądź paliatywnego. Terapia ta wykorzystuje promieniowanie jonizujące do niszczenia komórek nowotworowych. Dzieli się ją na 2 grupy: teleradioterapię, czyli radioterapię ze źródłem promieniowania poza pacjentem oraz brachyterapię, gdzie źródło promieniowania podaje się bezpośrednio do tkanek pacjenta.

Chemioterapia to rodzaj leczenia, które wykorzystuje leki w celu niszczenia komórek nowotworowych. Działanie polega na zatrzymaniu lub zwolnieniu wzrostu komórek nowotworowych. Chemioterapia może również uszkadzać zdrowe komórki i powodować uciążliwe dla pacjenta działania uboczne.

Tak, można otrzymać taką pomoc. Wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę. W Poradni Psychoonkologicznej Siedleckiego Centrum Onkologii udzielamy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej zarówno choremu jak i jego bliskim. 

Poradnia Psychoonkologiczna świadczy usługi w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. JP II.

W dniu badania:

- prosimy o przyniesienie wyników badań krwi zrobionych maksymalnie do 7 dni przed tomografią (poziom kreatyniny i mocznika w surowicy krwi, poziom TSH, T3 i T4  (przy problemach z tarczycą).  Wyniki tych badań powinny mieścić się w granicach normy. Na badania laboratoryjne może skierować również lekarz pierwszego kontaktu;
- prosimy o przyniesienie wcześniejszych zdjęć i wyników TK, MR, RTG, USG a także innej dokumentacji medycznej (opinie lekarskie, karty informacyjne)

- należy wypełnić ankietę dotyczącą tomografii (tylko jeśli nie była wypełniana już wcześniej),

- przez 4-5 godzin przed badaniem prosimy nie jeść i nie pić,

- leki zażywane codziennie należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza,

- prosimy także pacjentów o zgłaszanie się do pracowni na wyznaczoną.

W trakcie badania najlepiej mieć na sobie luźne i wygodne ubrania bez metalowych elementów, takich jak sprzączki, nity czy guziki, bo mogą one powodować zakłócenia i konieczność powtórzenia badania.

Ważne:

Chorzy z nadczynnością oraz niedoczynnością tarczycy lub niewydolnością nerek, powinni przed rejestracją skontaktować się z pracownią tomografii. Przy poziomie kreatyniny powyżej 2 mg badanie z kontrastem nie zostanie bowiem wykonane bez wyraźnego zalecenia i zgody specjalisty nefrologa.

Przed tomografią jamy brzusznej i miednicy pacjent otrzymuje określoną ilość wody do wypicia. Dlatego czas oczekiwania na badanie wraz z przygotowaniem trwa zazwyczaj od 1 do 1,5 godziny. Osoby zgłaszające się na tomografię jamy brzusznej lub miednicy powinny wziąć pod uwagę dłuższy czas oczekiwania na badanie. Powinny więc zgłaszać się odpowiednio wcześniej.

O czym trzeba poinformować wykonującego badanie?

Przed rozpoczęciem badania:

- posiadane alergie lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe,
- skłonność do krwawień (skaza krwotoczna),
- bezwzględnie poinformować o ciąży lub podejrzeniu ciąży.

W czasie badania:

W czasie badania należy od razu zgłaszać:

- jakiekolwiek nagłe dolegliwości (nawet uczucie klaustrofobii),
- jakiekolwiek objawy po dożylnym podaniu środka kontrastowego - szczególnie duszność, zawroty głowy, nudności.

Po badaniu:

Prosimy o zgłaszanie:
- zawrotów głowy,
- swędzenia,
- metalicznego posmaku w ustach,
- uczucie gorąca,
- kołatanie serca,
- innych niepokojących objawów.

Po zakończonym badaniu dla szybszego oczyszczenia organizmu zalecamy wypicie około 2,5l wody niegazowanej lub napojów nie słodzonych w ciągu 24 godzin. 

- oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie: dane identyfikujące zakład, czyli:nazwa zakładu i jego siedziba, adres zakładu z numerem telefonu, kod identyfikacyjny zakładu,

- identyfikator jednostki organizacyjnej zakładu, czyli:nazwa jednostki organizacyjnej zakładu, adres jednostki organizacyjnej zakładu z numerem telefonu, kod identyfikacyjny jednostki,

- oznaczenie tożsamości pacjenta: nazwisko i imiona, datę urodzenia, płeć , adres miejsca zamieszkania, PESEL, w przypadku noworodka – PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku osoby małoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imiona przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

- oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację,

- inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji, 

- datę wystawienia,

- dane identyfikacyjne lekarza kierującego na badania lub leczenie: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej, podpis,

Podstawa prawna wymienionych wymagań:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr 252, poz. 1697).Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm.)

Usuwaniem znamion, pieprzyków, itd. zajmuje się chirurg onkolog. Do takiego lekarza potrzebne jest skierowanie. Do Poradni Chirurgii Onkologicznej obowiązują zapisy w Rejestracji. Trzeba zgłosić się osobiście ze skierowaniem od swojego lekarza oraz dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym uprawnienia do bezpłatnych świadczeń (legitymacja ubezpieczeniowa, rencisty, emeryta itd.) lub pod numerem telefonu 25 640 33 01 od poniedziałku, do piątku godzinach od 8 00 -18 00

Zazwyczaj nie jest to konieczne, chyba że chirurg-onkolog w trakcie wizyty uzna, że trzeba takie wykonać.

Tak, na wykonanie tego rodzaju biopsji wymagane jest skierowanie. Można takie uzyskać u jednego z naszych lekarzy w poradni onkologicznej. Oczywiście trzeba się najpierw zarejestrować.

Nie posiadamy własnej pracowni genetyki, ale zrobienie takich badań jest możliwe. Zlecamy je podmiotowi zewnętrznemu.

Wystarczy zarejestrować się w jakiejkolwiek naszej poradni. Prosimy o zabranie ze sobą posiadanej, dotychczasowej dokumentacji medycznej. Lekarz będzie mógł wówczas podjąć szybciej decyzję co do konieczności natychmiastowego podjęcia dalszego leczenia lub o kontynuowaniu obserwacji pacjenta.

Tak, wymagane jest jednak skierowanie od lekarza.

Rezonans magnetyczny to jedna z metod diagnostyki radiologicznej. W metodzie tej nie używa się  promieniowania rentgenowskiego. Obrazy otrzymuje się dzięki wykorzystaniu zjawiska fizycznego  nazywanego magnetycznym rezonansem jądrowym. Ciało jest wprowadzane w jednorodne, stałe pole magnetyczne i w tym samym czasie na bardzo krótkie okresy generuje się odpowiednie fale radiowe, co powoduje wzbudzenie protonów w ciele pacjenta. Protony emitują sygnał rezonansu magnetycznego. Dzięki bardzo dużej rozdzielczości uzyskiwanych w ten sposób obrazów można wykryć nawet bardzo drobne zmiany chorobowe.
Rezonansu używa się głównie w diagnostyce mózgu i kanału kręgowego, ale także wtedy, gdy wynik badania tomografem komputerowym nie był wyraźny lub niczego nie wykazał.
Standardowo badania trwa od 20 do 30 minut. Nie trzeba być na czczo, ale zaleca się aby 2-4 godz. przed badaniem nie spożywać posiłków. Metalowe elementy zakłócają obraz badania tak więc do badania należy ściągnąć pierścionki, zegarek, kolczyki itd.

Pierwszy krok to zarejestrowanie się do poradni chirurgii onkologicznej. Należy mieć ze sobą z dotychczasową dokumentacją medyczną i skierowanie. Lekarz w poradni wyznaczy termin przyjęcia na oddział oraz termin operacji.

Siedleckie Centrum Onkologii przygotowało rozwiązanie dla osób, które nie mogą, nie chcą, bądź nie potrzebują hospitalizacji podczas radioterapii, czyli dla pacjentów radioterapii ambulatoryjnej. Do dyspozycji pacjentów mieszkających w odległości ponad 80 km od Siedlec znajdują się nieodpłatne pokoje hotelowe w obiekcie, z którym szpital ma podpisaną umowę. Dojazd z hotelu na radioterapię i powrót do hotelu także jest zapewniany przez SCO.

Możesz

liczyć

na naszą

Pomoc

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, nie wahaj się zapytać i napisz do nas.

Część leczenia zależy od woli wyleczenia

Seneka Młodszy filozof rzymski

Dziś jest pierwszy dzień z reszty twojego życia

José Saramago pisarz, noblista

To zdrowie jest prawdziwym bogactwem, a nie kawałki złota i srebra

Mahatma Gandhi etyk, przywódca polityczny