Ludzie SCO

W Siedleckim Centrum Onkologii, posiadającym wysokospecjalistyczny sprzęt i wprowadzającym nowe technologie leczenia, jednym z priorytetów jest zapewnienie pacjentom jak najlepszego merytorycznego zespołu – lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, farmaceutów oraz innych  profesjonalistów medycznych tworzących personel SCO.

Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami medycznymi w kraju w obszarze konsultacji wsparcia merytorycznego (pracownicy naukowi tych placówek są stałymi konsultantami oddziałów SCO), wymiany wiedzy, szkolenia personelu medycznego i udziału w badaniach naukowych.

Personel naszego Centrum stale podnosi swoje kwalifikacje – bierze udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, konferencjach i kongresach. Nasi pracownicy uczestniczą także w pracy dydaktycznej ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Wysokie kwalifikacje zespołu SCO potwierdza udział Centrum w programach badań nad nowymi lekami. Nasza placówka jest członkiem europejskich organizacji zajmujących się inicjowaniem i prowadzeniem badań nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi w tym  m.in Europejskiej Sieci Badawczej w Ginekologii Onkologicznej (The European Network for Gynaecological Oncological Trial, ENGOT).

Oddział Chirurgii Onkologicznej Siedleckiego Centrum Onkologii jest jedynym na wschodnim Mazowszu ośrodkiem, który uzyskał status Ośrodka Leczenia Raka Jelita Grubego – Colorectal Cancer Unit i Ośrodka Leczenia Raka Piersi – Breast Cancer Unit, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Onkologicznej.
Profesjonalny i kompetentny personel nie tylko wykonuje wysokospecjalistyczne procedury, ale udziela również wsparcia w procesie leczenia ciepłym, serdecznym podejściem, szanując godność pacjenta i jego prawo do intymności.

Mocną stroną Siedleckiego Centrum Onkologii są ludzie.

Lubomir Bodnar
Jest wykładowcą akademickim, uznanym onkologiem, dr hab. nauk medycznych i profesorem uczelni Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach.
Od 2021 roku jest także dyrektorem Siedleckiego Centrum Onkologii. W 2008 obronił rozprawę doktorską, a w 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Pracował m. in. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie oraz Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Lekarskim, a także w Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
Dr Lubomir Bodnar jest autorem i współautorem ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz monografiach poświęconych onkologii.
Jakub Radziszewski
Jest konsultantem w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Siedleckiego Centrum Onkologii. Przyjmuje także pacjentów w naszej Poradni Chirurgii Onkologicznej. Jest profesorem w Instytucie Nauk o Zdrowiu oraz dziekanem Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Studia ukończył na Akademii Medycznej w Warszawie i tam, w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej uzyskał specjalizację z chirurgii. Był związany m.in. z Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie (NIO). Habilitację uzyskał w roku 2014. Był stypendystą licznych staży w cenionych ośrodkach zagranicznych m.in.: w Narodowym Instytucie Raka w Bethesdzie (Maryland, USA), w Toranomon Hospital w Tokio, czy w Szpitalu Uniwersyteckim w Mannheim w Niemczech. Był głównym badaczem projektu 3 PO5E 11624 (2003) finansowanego przez Komitet Badań Naukowych którego wyniki i wnioski przyczyniły się do wprowadzenia procedury węzła wartowniczego w leczeniu raka sromu. Od 16 lat rozwija w Polsce techniki laparoskopowe chirurgii małoinwazyjnej w leczeniu nowotworów jelita grubego, a od 2021 r. również technikę z wykorzystaniem robota Da Vinci. Jest współautorem kilkudziesięciu prac w recenzowanych czasopismach anglojęzycznych.
Paweł Piotrowski
Jest chirurgiem onkologicznym z ponad 30 letnim stażem klinicznym. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Zawodowo związany także z Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Specjalizację w Chirurgii Onkologicznej uzyskał w 1993 roku pod okiem prof. dr hab. med. Andrzeja Kułakowskiego – uważanego za jednego z twórców nowoczesnej onkologii w Polsce.
Specjalizuje się w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego z wykorzystaniem technik klasycznych i laparoskopowych, szczególnie jelita grubego (odbytnicy i okrężnicy) oraz żołądka, a także nowotworów gruczołu piersiowego i skóry. Zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem materiałów biotechnologicznych w medycynie regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej.
Wojciech Rolski
Jest kierownikiem Zakładu Radioterapii i ordynatorem Pododdziału Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii. Wojciech Rolski był wcześniej m.in. wieloletnim asystentem Oddziału Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (dzisiejszy Narodowy Instytut Onkologii). Specjalizuje się w napromienianiu nowotworów obszaru głowy i szyi oraz leczeniu bólu towarzyszącego nowotworom. 
Paweł Nauman
W naszym szpitalu jest kierownikiem Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa, koordynuje m.in. program leczenia przerzutów nowotworowych do kręgosłupa przy wykorzystaniu asystora neurochirurgicznego. Był kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i zastępcą Kierownika Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. W 2017 roku decyzją rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2019 został profesorem Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Co ciekawe Paweł Nauman ma także doktorat z filozofii PAN. Przez ceniony, amerykański Marquis Who's Who jest wymieniany jako wybitny polski neurochirurg. Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Od początku pracy klinicznej jest zainteresowany neuroonkologią, a szczególnie operacyjnym leczeniem pierwotnych, złośliwych guzów mózgu. Jego praca naukowa jest również bezpośrednio związana z nowotworami tego typu i obejmuje badania nad ich etiologią na poziomie zaburzeń czynników transkrypcyjnych, zajmował się m.in. badaniami nad ekspresją receptorów jądrowych trijodotyroniny w ludzkich glejakach.
Piotr Kania
Jest zastępcą Ordynatora Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz kierownikiem Pracowni Endoskopii Urologicznej naszego szpitala. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego szczególnie intensywnie rozwijając małoinwazyjne metody leczenia onkologicznego.
Był inicjatorem uruchomienia w naszym szpitalu zabiegów z wykorzystaniem systemu robotycznego. Wprowadza nowoczesne metody operacji laparoskopowych w tym - laparoskopię trójwymiarową wspomaganą przez robotyczne ramię sterujące kamerą, nowoczesną małoinwazyjną metodę leczenia kamicy moczowej – ureterorenoskopię giętką – RIRS, diagnostykę fotodynamiczną raka pęcherza moczowego(PDD), leczenie zaburzeń czynnościowych układu moczowego i nietrzymania moczu również z zastosowaniem toksyny botulinowej (BOTOX) i wiele innych. W centrum jego zainteresowań znajduje się również małoinwazyjne, laparoskopowe leczenie nowotworowych chorób prostaty, nerek i pęcherza, a także laparoskopowe operacje rekonstrukcyjne w przypadku zwężenia moczowodu.
Dr Kania organizuje i prowadzi „Uro-onkologiczne warsztaty laparoskopowe 3D, z wykorzystaniem robotycznego pozycjonera kamery”. Piotra Kania posiada także certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w urologii.
Grzegorz Szewczyk
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie z wyróżnieniem. Specjalista położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej. Zajmuje się leczeniem nowotworów ginekologicznych, szczególnie z wykorzystaniem chirurgii małoinwazyjnej – laparoskopia, chirurgia robotyczna. Jest jednym z pionierów zastosowania procedury węzła wartowniczego w leczeniu raka trzonu macicy z zastosowaniem ICG – pierwsze zabiegi wykonane w 2016r. Uczestniczy w zespole wielodyscyplinarnym Siedleckiego Centrum Onkologii w zakresie leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych. Łącząc specjalizacje z położnictwa i onkologii jest szczególnie zainteresowany „oncofertility” – leczeniem onkologicznym z pozostawieniem szansy na macierzyństwo po zakończonym leczeniu. Zajmuje się leczeniem choroby rzadkiej – ciążowej choroby trofoblastycznej, aktywnie uczestnicząc w pracach European Organization for the Treatment of Trophoblastic Disease. Autor licznych publikacji naukowych, z których najważniejsze to: The results of different fertility-sparing treatment modalities and obstetric outcomes in patients with early endometrial cancer and atypical endometrial hyperplasia: Case series of 30 patients and systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021 Aug;263:139-147. doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.06.007. Voiding recovery after radical parametrectomy in cervical cancer patients: An international prospective multicentre trial - SENTIX. Gynecol Oncol. 2021 Mar;160(3):729- 734. doi: 10.1016/j.ygyno.2020.12.018. Practical clinical guidelines of the EOTTD for treatment and referral of gestational trophoblastic disease. Eur J Cancer. 2020 May;130:228-240. doi: 10.1016/j.ejca.2020.02.011. Sentinel lymph node mapping using indocyanine green in patients with uterine and cervical neoplasms: restrictions of the method. Arch Gynecol Obstet. 2019 May;299(5):1373-1384. doi: 10.1007/s00404-019-05063-6. Nauczyciel akademicki - zajęcia ze studentami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od 2000r. Odbył liczne staże zagraniczne w klinikach ginekologii onkologicznej: Wiedeń - Rudolfstiftung Krankenhaus, Mediolan – Istituto Europeo di Oncologia, Praga – Vseobecna Fakultni Nemocnice w zakresie chirurgii otwartej, endoskopowej i robotowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, European Society of Gynecological Oncology oraz European Organization for the Treatment of Trophoblastic Disease.