Misja SCO

Misją Siedleckiego Centrum Onkologii jest niesienie wszechstronnej pomocy pacjentom zmagającym się z nowotworami oraz ich rodzinom. Zapewniamy chorym kompleksową opiekę onkologiczną wykorzystując do tego najnowocześniejsze standardy diagnostyki oraz skojarzonego leczenia i rehabilitacji. Do realizacji tych zadań wykorzystujemy innowacyjne technologie. Prowadząc badania kliniczne wspieramy rozwój nauki i edukacji medycznej. Szczególne wysiłki podejmujemy w celu podniesienia wiedzy na temat choroby nowotworowej oraz aktywnie uczestniczymy w programach profilaktycznych.
W Siedleckim Centrum Onkologii tworzymy klimat sprzyjający budowaniu jak najlepszej więzi z pacjentem – opartej na empatii, poszanowaniu godności, zapewnieniu poczucia komfortu i bezpieczeństwa.

Na co dzień kierujemy się maksymą Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach:

Jesteśmy po to, by pomagać. Zawsze profesjonalni i nowocześni.

Możesz

liczyć

na naszą

Pomoc

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, nie wahaj się zapytać i napisz do nas.

Część leczenia zależy od woli wyleczenia

Seneka Młodszy filozof rzymski

Dziś jest pierwszy dzień z reszty twojego życia

José Saramago pisarz, noblista

To zdrowie jest prawdziwym bogactwem, a nie kawałki złota i srebra

Mahatma Gandhi etyk, przywódca polityczny