Siedleckie Centrum Onkologii

Lubomir Bodnar

Dyrektor Siedleckiego Centrum Onkologii

dr hab. n.med. Lubomir Bodnar prof. UPH, MBA - specjalista onkologii klinicznej
email: lbodnar@szpital.siedlce.pl

Joanna Kozłowiec

Z-Ca Dyrektora Siedleckiego Centrum Onkologii

dr n. med. Joanna Kozłowiec MBA
email: jkozlowiec@szpital.siedlce.pl

Anna Bednarczyk

Koordynator Przychodni Onkologicznej

mgr Anna Bednarczyk MBA – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
email: abednarczyk@szpital.siedlce.pl

telefon

Sekretariat Dyrekcji SCO

Aneta Krasnodębska
25 640 30 26
sekretariatsco@szpital.siedlce.pl

telefon

Z-Ca Dyrektora Siedleckiego Centrum Onkologii

25 640 30 26

telefon

Koordynator Przychodni Onkologicznej

25 640 30 33

O Siedleckim Centrum Onkologii

Siedleckie Centrum Onkologii to jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków leczenia nowotworów. Zapewniamy swym pacjentom pełnoprofilową i kompleksową opiekę. W porozumieniu z uznanymi partnerami prowadzimy także innowacyjne badania kliniczne.

Wiodącym profilem działalności SCO jest walka z nowotworami złośliwymi. 

Łączymy nowoczesne zaplecze diagnostyczne z wiedzą i doświadczeniem pracujących u nas specjalistów z najlepszych ośrodków onkologicznych. Dzięki temu udaje nam się istotnie poprawiać odsetek osób wyleczonych.
Multidyscyplinarne zespoły onkologów i diagnostów przygotowują spersonalizowane i optymalne sposoby leczenia. Stosujemy terapie skojarzone, które łączą możliwości współczesnej chemio i radioterapii, a także chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej.

Na Oddziale Chirurgii Onkologicznej pracują chirurdzy o wieloletnim doświadczeniu zdobywanym w klinikach Centrum Onkologii w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii). Dzięki stosowanym technikom nasi lekarze mogą m.in. ocalić pierś i węzły chłonne pachy w leczeniu raka piersi. Możliwa jest także onkoplastyka gruczołów i ich pełna rekonstrukcja. W leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego stosujemy techniki laparoskopowe, także z wykorzystaniem zaawansowanego robota operacyjnego.

Uczestniczymy w programach profilaktycznych wczesnego wykrywanie nowotworów złośliwych – raka jelita grubego, piersi, czy szyjki macicy. Prowadzimy również działania edukacyjne i organizujemy opiekę onkologiczną w całym regionie.

SCO to profesjonalne oddziały leczące w trybie stacjonarnym, kilkanaście stanowisk do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, przychodnia onkologiczna z poradniami specjalistycznymi oraz Zakłady Radioterapii i Medycyny Nuklearnej. Nowoczesną i szybką diagnostykę zapewniają najnowszej generacji: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT), ultrasonografy, mammografy oraz diagnostyka izotopowa.

W naszym ośrodku pacjent z podejrzeniem lub potwierdzonym rozpoznaniem choroby jest objęty opieką koordynatora tzw. Szybkiej Ścieżki Onkologicznej (DILO), który pomaga przejść przez cały proces diagnostyki, leczenia oraz wizyt kontrolnych.

Mocną stroną Centrum są ludzie. Profesjonalny personel nie tylko wykonuje wysokospecjalistyczne procedury, ale udziela także wsparcia w procesie leczenia ciepłym i serdecznym podejściem. Szanujemy godność pacjenta i prawo do intymności.

SCO ściśle współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Wspólne działania obejmują wsparcie merytoryczne, wymianę wiedzy i specjalistów, szkolenia personelu medycznego oraz udział w badaniach naukowych. 

Pracownicy SCO prowadzą również zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Centrum jest członkiem organizacji zajmujących się inicjowaniem i prowadzeniem badań nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi, w tym Europejskiej Sieci Badawczej w Ginekologii Onkologicznej (The European Network for Gynaecological Oncological Trial – ENGOT).


Współpracujemy z organizacjami pacjentów: