Prawa Pacjenta

Każdy pacjent w Polsce ma prawo do:

 • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
 • poszanowania godności i intymności
 • wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
 • zachowania tajemnicy informacji na swój temat
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń
 • zdrowotnych
 • poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego
 • opieki duszpasterskiej
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • dochodzenia swoich praw
 • zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/prawa-pacjenta

Skargi i wnioski przyjmują:

Informacje

Dział Obsługi Pacjenta

tel. 25 640 36 95
e-mail: dop.ssp@szpital.siedlce.pl

Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp z o.o.

tel. 25 640 32 04
tel. 25 640 35 73
e-mail: dzj@szpital.siedlce.pl

Informacje

Pełnomocnik ds. Kombatantów

tel. 25 640 35 73
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Informacje

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

tel. 22 279 75 78
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl

Informacje

Delegatura NFZ w Siedlcach

fax: 25 785 12 38
08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 4
e-mail: siedlce@nfz-warszawa.pl

Informacje

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
przy Ministrze Zdrowia

tel. 22 532 82 50
01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Zespół ds. Etyki

W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Siedlcach, którego jednostką organizacyjną jest Siedleckie Centrum Onkologii funkcjonuje  Zespół ds. Etyki. 

Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane problemy natury etycznej dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonej diagnostyki i leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii).

Skargi i wnioski przyjmują:

Informacje

Przewodniczący Zespołu

tel. 663 417 289
e-mail: oiom@szpital.siedlce.pl

Informacje

Kancelaria Spółki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z O.O.

tel. 25 640 33 09
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, pok. 102
W zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki

Informacje

Biuro Obsługi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z O.O.

tel. 25 640 32 14, fax 25 640 32 24
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26,
W zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki

Informacje

Za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Pacjentów - Jadwiga Bielak

tel. 25 640 32 04, kom. 695 393 800
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, budynek D, pok. 106
W zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki
e-mail: jagoda.bielak@szpital.siedlce.pl

 Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

 • dane zgłaszającego,
 • opis sprawy/problemu,
 • dane do kontaktu.

Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.