Informacje

Koordynator Zespołu Koordynatorów Leczenia Onkologicznego

mgr Joanna Barej

Informacje

Zespół Koordynatorów Leczenia Onkologicznego

Iwona Cholewka
Edyta Mirońska
mgr Kinga Piotrowska- Szewczul
Izabela Mućka
mgr Monika Rosa-Bieńko
Kamila Fałdowska
mgr Olga Dąbkowska
Milena Chróściel

godziny pracy

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7.30 - 15.05

telefon

Kontakt telefoniczny

tel. 25 640 30 25

lokalizacja

Siedleckie Centrum Onkologii

parter, pokój nr 039

Szybka Terapia Onkologiczna - informacje

Szybka terapia onkologiczna ma na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Dedykowana jest wszystkim chorym, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Jej ważnym elementem jest karta DiLO będąca częścią pakietu onkologicznego. Jak ją uzyskać i kto może ją wystawić możesz przeczytać niżej – Czym jest zielona karta DiLO.

Z kartą DiLO pacjent może zgłasić się do lekarza specjalisty. Zgodnie z założeniami systemowymi od wpisania pacjenta na listę oczekujących na konsultację do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 7 tygodni.
Szacuje się, że czas oczekiwania na rozpoczęcie postępowania związanego z leczeniem jest dzięki DiLO krótszy o minimum 2 tygodnie, a to właśnie czas w wielu przypadkach nowotworów jest czynnikiem decydującym o przeżyciu.

Kolejnym krokiem w Szybkiej Terapii jest wybór miejsca leczenia. Decyzja należy do pacjenta, który od lekarza specjalisty dostaje skierowanie na konsylium, w skład którego wchodzą m.in. onkolog, chirurg, radioterapeuta, ale także psycholog, czy pielęgniarka i koordynator onkologiczny. Zadaniem tego ostatniego jest nadzorowanie całego procesu leczenia.
Czas od dnia zgłoszenia się pacjenta do szpitala do rozpoczęcia leczenia nie powinien przekroczyć 2 tygodni.
Po zakończeniu leczenia pacjent z pełną dokumentacją trafia – zależnie od stanu zdrowia – pod opiekę specjalisty lub lekarza POZ.

Pomoc koordynatorów DiLO

Dzięki szybkiej terapii onkologicznej i karcie DiLO w Siedleckim Centrum Onkologii zwiększamy dostępność do diagnostyki oraz leczenia nowotworów i systematyzujemy proces diagnostyczno-terapeutyczny. Osiągamy to także dzięki koordynatorom leczenia onkologicznego, których nadrzędnym zadaniem jest koordynacja indywidualnego planu leczenia onkologicznego i udzielanie wszechstronnego wsparcia każdemu pacjentowi.
Koordynator czuwa nad procesem opieki nad pacjentem – synchronizuje ustalony przez konsylium plan leczenia, dba o kompletność dokumentacji, a przede wszystkim udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji i wyjaśnień.
Koordynatorzy w SCO opiekują się pacjentami od samego początku, czyli od momentu przekroczenia przez nich progu naszej placówki. Koordynatorzy DiLO mają stały kontakt z pacjentami, często także po zakończeniu leczenia, a wszystko po to, żeby pacjenci SCO byli całkowicie zaopiekowani i nie pozostawieni sobie samym podczas trudnej ścieżki leczenia onkologicznego.

Zadaniem koordynatorów ds. szybkiej terapii onkologicznej Siedleckiego Centrum Onkologii jest jak największa i jak najszybsza pomoc pacjentom objętym pakietem onkologicznym.

Pamiętaj, że nasi koordynatorzy:

  • przeprowadzają chorego przez kolejne etapy diagnostyki, a następnie leczenia ustalonego przez konsylium,
  • zapewniają przepływ informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do wszystkich potrzeb pacjenta,
  • nadzorują dokumentację związaną z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta,
  • koordynują współpracę pomiędzy różnymi podmiotami w ramach profesjonalnej opieki nad pacjentem.

Schemat postępowania DiLO (procedury i odpowiedzi na pytania) mazowieckiego NFZ.

https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/pakiet-onkologiczny

Czym jest zielona karta DiLO

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, zwana również zieloną kartą DiLO uprawnia do skorzystania z szybkiej ścieżki terapii onkologicznej w ramach pakietu onkologicznego zapewniającego wsparcie osobom dotkniętym chorobą nowotworową. Głównym założeniem pakietu onkologicznego jest umożliwienie szybszego dostępu do badań i leczenia. Pakiet onkologiczny nie obejmuje nowotworów złośliwych skóry – poza czerniakiem.

Karta DiLO to dokument, w którym lekarze zapisują informacje o przebiegu procesu diagnostyczno – terapeutycznego.

Pacjent z zieloną kartą nie jest ograniczony limitami na badania diagnostyczne oraz leczenie nowotworów. Pacjenci DiLO wpisywani są na listy oczekujących z dużo krótszym terminem. Uprawnienia do wystawienia karty DiLO posiadają tylko lekarze i placówki posiadające ważną umowę z NFZ.

Karta szybkiej terapii onkologicznej DiLO – może zostać wydana przez:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,
  • lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,
  • lekarza udzielającego świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub potwierdził nowotwór złośliwy,
  • lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy lub w momencie przyjęcia do szpitala pacjenta, u którego stwierdzono nowotwór złośliwy.

 

Możesz

liczyć

na naszą

Pomoc

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, nie wahaj się zapytać i napisz do nas.

Część leczenia zależy od woli wyleczenia

Seneka Młodszy filozof rzymski

Dziś jest pierwszy dzień z reszty twojego życia

José Saramago pisarz, noblista

To zdrowie jest prawdziwym bogactwem, a nie kawałki złota i srebra

Mahatma Gandhi etyk, przywódca polityczny