Zakład Radioterapii

2-1.png

Kierownik Zakładu Radioterapii

lek. Wojciech Rolski - specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista medycyny paliatywnej
tel. 25 640 30 20
e-mail: wrolski@szpital.siedlce.pl

Projekt bez tytułu (14)

Kierownik Pracowni Fizyki Medycznej

mgr Katarzyna Pawłów - specjalista w dziedzinie fizyki medycznej
tel. 25 640 30 56
e-mail: kpawlow@szpital.siedlce.pl

Projekt bez tytułu (14)

Kierownik Zespołu Techników

lic. Małgorzata Czaus
tel. 25 640 30 57
e-mail: mczaus@szpital.siedlce.pl

3-1.png

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Anna Rzewuska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
tel. 25 640 30 61
e-mail: arzewuska@szpital.siedlce.pl

Projekt bez tytułu (14)

Koordynator w Zakładzie Radioterapii

mgr Magdalena Rzewuska - Golec
tel. 25 640 30 19
e-mail: mgolec@szpital.siedlce.pl

lokalizacja

Lokalizacja Zakładu Radioterapii

Siedleckie Centrum Onkologii, ul. Poniatowskiego 26, wjazd od ul. Bema (poziom -1)

godziny pracy

Godziny pracy Zakładu Radioterapii

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00

telefon

Sekretariat Zakładu Radioterapii

25 640 30 19
25 640 31 54

telefon

Rejestracja Zakładu Radioterapii

25 640 30 58

Specyfika Zakładu

Konsultantem ds. radioterapii jest prof. dr. n. med. Andrzej Kawecki, dyrektor ds. klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

W Siedleckim Centrum Onkologii pracujemy w sposób interdyscyplinarny. Przed rozpoczęciem leczenia choroba pacjenta jest omawiana na wielodyscyplinarnym konsylium z udziałem radioterapeutów, chirurgów, onkologów klinicznych i radiologów. Zespół ten decyduje o wyborze optymalnej terapii i dzięki temu możliwe jest leczenie skojarzone – kombinacja kilku podstawowych metod (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie, immunoterapia).

W przygotowaniu planów leczenia oraz nadzorze nad prawidłową pracą urządzeń Zakładu uczestniczy doświadczony zespół onkologów-radioterapeutów, techników elektroradiologii i fizyków medycznych. Cały proces jest na bieżąco kontrolowany przez lekarzy Zakładu Radioterapii. W trakcie leczenia pacjenci mogą liczyć na wsparcie psychoonkologa, dietetyka, rehabilitację, skuteczne leczenie przeciwbólowe, żywienie do- i pozajelitowe, a także konsultacje specjalistów z innych dziedzin m.in. laryngologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii i psychiatrii.

Wyposażenie Zakładu Radioterapii Siedleckiego Centrum Onkologii oraz wysoko wykwalifikowany personel umożliwia leczenie w oparciu o najnowocześniejsze technologie, które umożliwiają uszkodzenie/zniszczenie komórek nowotworowych przy jednoczesnym, maksymalnie możliwym, oszczędzaniu zdrowych tkanek. W trakcie leczenia mogą u chorego wystąpić charakterystyczne dla napromienianej lokalizacji dolegliwości. Towarzyszące im objawy i sposoby ich łagodzenia są omawiane z pacjentem przed rozpoczęciem leczenia i w jego trakcie. Należy pamiętać, że osoba leczona nie staje się źródłem promieniowania, więc zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu może kontaktować się z członkami rodziny. Leczenie w Zakładzie Radioterapii może odbywać się w trybie ambulatoryjnym lub szpitalnym. Chorzy wymagający leczenia w warunkach szpitalnych przyjmowani są do Pododdziału Radioterapii.

Chorzy są zwykle napromieniani jeden raz dziennie przez pięć dni w tygodniu, a sesja napromieniania trwa zwykle kilka minut. Ilość sesji zależy od konkretnego przypadku. W niektórych sytuacjach może to być nawet napromienianie jednorazowe, w innych zaś czas leczenia może trwać kilka tygodni.

Zakład Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii wyposażony został w nowoczesną i wysokiej klasy aparaturę medyczną firmy Varian pozwalającą na bezpieczne i komfortowe leczenie. Zakład dysponuje dwoma akceleratorami liniowymi ,,TrueBeam”, które służą do teleradioterapii i nowoczesnym aparatem do brachyterapii – HDR ,,Bravos’’ ze źródłem Ir-192.
Do precyzyjnego przygotowania terapii wykorzystujemy także: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny i urządzenie PET-CT firmy Siemens.

W Zakładzie Radioterapii SCO stosujemy najbardziej zaawansowane techniki radioterapii:

 • Trójwymiarową radioterapię konformalną (3DCRT)
 • Radioterapię z modulacją intensywności wiązki (IMRT)
 • Radioterapię monitorowaną obrazem (IGRT)
 • Radioterapię wielołukową VMAT
 • Radioterapię z opcją bramkowania oddechowego
 • Radioterapię stereotaktyczną (SBRT)

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod miejscowego leczenia nowotworów i może być stosowana zarówno jako metoda samodzielna lub skojarzona z chirurgią i/lub chemioterapią. Szacuje się, że prawie 60 proc. chorych na określonym etapie choroby poddawanych jest tej metodzie leczenia.

Teleradioterapia jest metodą leczenia za pomocą wytwarzanego w akceleratorach liniowych wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego – źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od pacjenta. Proces przygotowania pacjenta do leczenia obejmuje m.in. przygotowanie w Modelarni odpowiedniego dla danego miejsca unieruchomienia oraz wykonanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, a w niektórych sytuacjach pomocniczego badania PET/CT. Na ich podstawie I przy użyciu zaawansowanego oprogramowania komputerowego zespół lekarzy radioterapeutów, fizyków medycznych i techników elektroradiologii opracowuje dla każdego chorego indywidualny, precyzyjny plan leczenia.

Brachyterapia jest rodzajem radioterapii, w której źródło promieniowania jest umieszczane w środku guza lub w jego bliskiej okolicy. Brachyterapia jest leczeniem miejscowym. Pozwala to na zwiększenie dawki bezpośrednio w zmianie nowotworowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych tkanek i narządów. Może być stosowana tylko w ściśle określonych przypadkach klinicznych jako jedyna metoda terapii. Najczęściej jednak stanowi element leczenia skojarzonego z teleradioterapią. W tym przypadku konieczne jest również wykonanie badań do planowania leczenia za pomocą usg, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego oraz dokładnego planu leczenia.

W Zakładzie Brachyterapii Siedleckiego Centrum Onkologii stosujemy następujące techniki leczenia:

 •   Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)
 •   Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)
 •   Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192) 

Lekarze Radioterapeuci

 • dr n. med. Zbigniew Szustkowski specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n. med. Dorota Kiprian specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n. med. Aldona Karczewska-Dzionk specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n. med. Magda Kubaszewska specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n. med. Andrzej Jarząbski specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Zofia Laskus specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista medycyny paliatywnej
 • lek. Beata Gil - Sobocińska specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Brygida Zawadzka specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Milena Niemiec specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Antoni Woźniak specjalista radioterapii onkologicznej

Fizycy Medyczni

 • mgr Bartosz Weinert specjalista w dziedzinie fizyki medycznej
 • mgr inż. Magdalena Goraj specjalista w dziedzinie fizyki medycznej

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej

 • mgr inż. Beata Czyżew
 • Marek Kruszewski

Technicy Elektroradiologii

 • mgr Teresa Sawińska
 • mgr Mirosław Sawiński
 • mgr Beata Skwierczyńska
 • mgr Dominika Lipska
 • lic. Ewelina Hernik
 • lic. Marcin Hernik
 • lic. Justyna Kopacz
 • lic. Anna Styczyńska
 • Krzysztof Tęcza
 • Konrad Szczepanowski

Zespół Pielęgniarski

 • mgr Anna Rzewuska
 • lic. Radomir Szwejkowski

Zespół Zakładu - Referenci

 • Iga Siekierka referent medyczny
 • Kinga Imbrzykowska referent medyczny
 • Natalia Wyrębek referent medyczny
 • Natalia Wolgiemut referent medyczny
 • Patrycja Biarda referent medyczny
 • Renata Jędrzejewicz referent medyczny
 • Sylwia Solnica referent medyczny

Możesz

liczyć

na naszą

Pomoc

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, nie wahaj się zapytać i napisz do nas.

Część leczenia zależy od woli wyleczenia

Seneka Młodszy filozof rzymski

Dziś jest pierwszy dzień z reszty twojego życia

José Saramago pisarz, noblista

To zdrowie jest prawdziwym bogactwem, a nie kawałki złota i srebra

Mahatma Gandhi etyk, przywódca polityczny